I veckans avsnitt har det chill. Artfors har varit på retreat och Adetoft har hängt med dottern ch förstört hennes videoklipp hon gjort.

Vi pratar en hel del om Linux i olika sammanhang. Windows och Linux, Linux i telefoner osv.