Wishlist

Här är de insamlingar för närvarande håller i. Insamlingarna är för att vi ska kunna köpa in produkter för test och sedan för att tävla ut dem till någon som har varit med och bidragit.

Librem 5

MyCroft Ai